Σχετικά με εμάς

Η ΚοινΣΕπ BIKE or HIKE Hellas σύμφωνα με τους σκοπούς της μπορεί… : Να συμμετέχει στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων έργων-μελετών στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων συνάπτοντας τις σχετικές …

Continue reading